Krótko o klasycyzmie i klasycznych wnętrzach - Sztukateria na elewacje

Dodane: 24-05-2016 08:07
Krótko o klasycyzmie i klasycznych wnÄ™trzach - Sztukateria na elewacje ³wnie Å›cian i mebli. W przypadku tkanin gama barw poszerza siÄ™ o kolor niebieski, turkusowy, zielony. ZÅ‚oto i srebro stosuje siÄ™ raczej w maÅ‚ych dawkach, aby uniknąć efektu jarmarcznoÅ›ci. Wybiera siÄ™ naturalne, solidne i dobre jakoÅ›ciowo materiaÅ‚y, takie jak szlachetne gatunki drewna, kamieÅ„, perskie dywany, skóra. IstotnÄ… rolÄ™ w budowaniu klimatu wnÄ™trza odgrywajÄ… także tkaniny i tapety, najczęściej w jasnych, pastelowych kolorach i w drobne, nienarzucajÄ…ce siÄ™ wzory.ŹródÅ‚o: http://muratordom.pl/wnetrza/pokoje-dzienne-jadalnie/sztuka-harmonii-styl-klasyczny,68_5041.htmlArchitektura i historia - cechy klasycyzmustosowanie porzÄ…dków architektury antycznej projektowanie ulic, dzielnic, miast w nowym stylu wzorowanie siÄ™ na starożytnych budowlach greckich i rzymskich oraz na niektórych budowlach odrodzenia; kopiowanie elementów architektury starożytnej; budowle wznoszone na planie zwartym, koÅ‚a lub prostokÄ…ta; stosowanie kolumnad i kolumnowych portyków ze zwieÅ„czeniem w ksztaÅ‚cie tympanonu; pilastrów, dużych okien; tympanon przeważnie dekorowany pÅ‚askorzeźbÄ…; dążenie do uzyskania efektu harmonii, zrównoważonej kompozycji, stosowanie symetrii; w opozycji do baroku przeważajÄ… fasady o liniach prostych bez wygięć i skrÄ™tów; oszczÄ™dne stosowanie zdobnictwa; jeżeli siÄ™ pojawiajÄ…, sÄ… to uskrzydlone postacie lwów z ludzkimi gÅ‚owami, orÅ‚y, wieÅ„ce, wazony, girlandy z róż, kokardy, heÅ‚my, tarcze, skrzyżowane sztandary nawiÄ…zujÄ…ce do tradycji cesarstwa rzymskiego; rozwój budownictwa użytecznoÅ›ci publicznej, takiego jak: urzÄ™dy, teatry, szpitale, szkoÅ‚y, zakÅ‚adane wówczas muzea; paÅ‚ace ? duże, niskie, wydÅ‚użone, na planie prostokÄ…ta z wysuniÄ™tÄ… częściÄ… Å›rodkowÄ… ozdobionÄ… portykiem; we wnÄ™trzach wielkie, podÅ‚użne, jasne sale, chÄ™tnie malowane na biaÅ‚o, pÅ‚askie sufity; okna duże, kwadratowe; koÅ›cioÅ‚y ? czÄ™sto budowane na planie koÅ‚a i prostokÄ…tu, przykryte kopuÅ‚Ä….ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_klasycystycznaZajÄ™cie zawodowe dla odważnych i uzdolnionych artystycznieOkazuje siÄ™, że współczeÅ›nie niewiarygodnie wiele osób poważnie myÅ›li o rozpoczÄ™ciu wÅ‚asnej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, co wynika z kilku faktów. Przede wszystkim, pozwala ona zarobić znaczne wiÄ™cej w ciÄ…gu miesiÄ…ca, aniżeli tradycyjny etat. Ponadto, wÅ‚aÅ›ciciel firmy ma peÅ‚nÄ… autonomiÄ™ w podejmowaniu decyzji zawodowych. Niestety, ale znalezienie takiej branży, w której dziaÅ‚a niewiele firm w porównaniu do popytu graniczy z cudem. Sztukateria może być szansÄ… dla odważnych mÅ‚odych biznesmenów, którzy nie bojÄ… siÄ™ inwestować pieniÄ™dzy w nietypowÄ… dziaÅ‚alność gospodarczÄ…. W dzisiejszych czasach stosunkowo wiele osób pragnie udekorować swoje wnÄ™trza wÅ‚aÅ›nie przy wykorzystaniu tej techniki.